ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
25 มี.ค. 62 ถึง 31 มี.ค. 62 รับสมัครและรายงานตัวนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
04 มี.ค. 62 ถึง 07 มี.ค. 62 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562 ภาควิชาอิสลามศึกษา
25 ก.พ. 62 ถึง 28 ก.พ. 62 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562 ภาควิชาสามัญ
03 มี.ค. 57 ถึง 07 มี.ค. 57 สอบปลายภาควิชาศาสนา
24 ก.พ. 57 ถึง 28 ก.พ. 57 สอบปลายภาควิชาสามัญทุกระดับชั้น
งานวิชาการ
18 ก.พ. 57 ถึง 21 ก.พ. 57 สอบปลายภาควิชาศาสนา ม.3 และ ม.6
โรงเรียนดารุลมาอาเรฟ งานวิชาการ
15 ก.พ. 57 ถึง 16 ก.พ. 57 สอบ O-net ม.6
โรงเรียนดารุลมาอาเรฟมูลนิธิ งานวิชาการ
01 ก.พ. 57 ถึง 02 ก.พ. 57 สอบ O-net ม.3
โรงเรียนดารุลมาอาเรฟมูลนิธิ งานวิชาการ
15 ก.ค. 56 ถึง 19 ก.ค. 56 สอบระหว่างภาค
วิชาการ
10 ก.ค. 56 รอมฎอน
07 ก.ค. 56 ติวเข้มนักเรียน ม.6
วิชาการ
25 มิ.ย. 56 ถึง 27 มิ.ย. 56 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
สำนักงานการศึกษาเอกชนเข้าประเมินคุณภาพการศึกษา (ภายใน)
วิชาการ ร่วมกับ ประกันคุณภาพ
16 มิ.ย. 56 ถึง 21 มิ.ย. 56 กีฬาภายใน
มหกรรมกีฑาและกีฬา MAHABBAH GAME 2013
กิจกรรมนักเรียนร่วมกับกลุ่มสาระพละศึกษา