ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
03 มี.ค. 57 ถึง 07 มี.ค. 57 สอบปลายภาควิชาศาสนา
24 ก.พ. 57 ถึง 28 ก.พ. 57 สอบปลายภาควิชาสามัญทุกระดับชั้น
งานวิชาการ
18 ก.พ. 57 ถึง 21 ก.พ. 57 สอบปลายภาควิชาศาสนา ม.3 และ ม.6
โรงเรียนดารุลมาอาเรฟ งานวิชาการ
15 ก.พ. 57 ถึง 16 ก.พ. 57 สอบ O-net ม.6
โรงเรียนดารุลมาอาเรฟมูลนิธิ งานวิชาการ
01 ก.พ. 57 ถึง 02 ก.พ. 57 สอบ O-net ม.3
โรงเรียนดารุลมาอาเรฟมูลนิธิ งานวิชาการ
15 ก.ค. 56 ถึง 19 ก.ค. 56 สอบระหว่างภาค
วิชาการ
10 ก.ค. 56 รอมฎอน
07 ก.ค. 56 ติวเข้มนักเรียน ม.6
วิชาการ
25 มิ.ย. 56 ถึง 27 มิ.ย. 56 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
สำนักงานการศึกษาเอกชนเข้าประเมินคุณภาพการศึกษา (ภายใน)
วิชาการ ร่วมกับ ประกันคุณภาพ
16 มิ.ย. 56 ถึง 21 มิ.ย. 56 กีฬาภายใน
มหกรรมกีฑาและกีฬา MAHABBAH GAME 2013
กิจกรรมนักเรียนร่วมกับกลุ่มสาระพละศึกษา