ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

เมื่อปี พ.ศ. 2493 นายฮัจยีมูฮัมหมัดซีเกร นาปาเลน ได้เดินทางมาจากรัฐปินัง เกาะสุมาตรรา ประเทศอินโดนีเซีย การมาของท่านในครั้งนั้นสร้างความประทับใจ และปิติยินดี ต่อชาวบ้านมากเพราะขณะนั้นชาวบ้านขาดที่พึ่ง ไม่มีที่ปรึกษาหารือปัญหาการปฏิบัติศาสนกิจ ไม่มีที่เรียนที่สอน ที่อบรมในหมู่บ้าน ถ้าจะส่งลูกหลานเรียนศาสนาต้องส่งต่างถิ่นต่างจังหวัด ซึ่งนับว่าเป็นเรื่องยากลำบากและยังไม่เป็นที่นิยมในสมัยนั้น จึงได้ก่อตั้งปอเนาะ (เรียนศาสนาอย่างเดียว) ใช้ชื่อว่าปอเนาะ อูลุมมะดดิน อัลลอสิลามียะห์ โดยมีอาคาร 1 หลัง 2 ชั้น เป็นที่ปฏิบัติศาสนากิจและที่เล่าเรียน ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล บนเนื้อที่จากการบริจาคของชาวบ้านในละแวกนั้น

พ.ศ. 2506 จำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้น ทำให้สถานที่เรียนคับแคบจึงย้ายโรงเรียนมาอยู่ที่ปัจจุบัน คือ (หมู่เกาะนารอบ) เลขที่ 115 หมู่ที่ 8 ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน บนเนื้อที่ 15 ไร่ 50  ตารางวา มีอาคารเรียน 1 หลัง ชั้นเดียวและอาคารสำหรับปฏิบัติศาสนกิจ 1 หลัง 2 ชั้น (อาคารหมายเลข 1 ชื่อ อาคารอาบูบักรอัซซิดดีก) ซึ่งในสมัยนั้นได้ทีการจัดการเรียนการสอนแบบปอเนาะ (เรียนศาสนาอย่างเดียว)

พ.ศ. 2510 ปอเนาะดารุลมาอาเรฟ ได้เปลี่ยนเป็นโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลามเปิดสอนวิชาศาสนาและสามัญ ระดับ 3 และระดับ 4 ตามใบอนุญาตเลขที่ 5/2510 ซึ่งมี นายสะอาด ก๊ะด๊ะ เป็นผู้จัดการ และนายหมาน มาราสา เป็นครูใหญ่

พ.ศ. 2518 โรงเรียนเปลี่ยนเป็นผู้รับอนุญาตของโรงเรียนใหม่ภายหลังการเสียชีวิตของนายมูฮัมหมัดซีเกร โดยแต่งตั้งให้ลูกชายคือนายมะหะหมาด นาปาเลน ซึ่งได้ศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยอัซฮัร กรุงไคโร ประเทศอิยิปต์ เป็นเจ้าของแทน และนายหมาน มาราสาดำรงตำพแหน่งเป็นผู้จัดการโรงเรียน

พ.ศ. 2519 โรงเรียนได้สร้างอาคารหมายเลข ๒ (อาคารฟาฏีมะห์อัซซะเราะอฺ) ขนาด 2 ชั้นเป็นอาคารครึ่งไม้ครึ่งตึก ชั้นบนเป็นหอพักนักเรียนสตรี ชั้นล่างเป็นห้องเรียน

       พ.ศ. 2520 ได้หยุดทำการสอนวิชาสามัญชั้นระดับ 4 มาเป็นหลักสูตรมัธยมศึกษาปีที่ 13

พ.ศ. 2523 ได้ก่อสร้างอาคารหอพักนักเรียนหญิงหมายเลข 3 (อาคารอาอีฉะ บินตี อะบีบักร)ขนาด 2 ชั้นเป็นอาคารครึ่งไม้ครึ่งตึก ชั้นล่างเป็นห้องเรียน

พ.ศ. 2523 โรงเรียนได้สร้างอาคารเรียนเพิ่มเติมหมายเลข 4 (ชื่ออุมัร บิน ค็อฎฎอบ) ขนาด 2 ชั้น จำนวน 4 ห้องเรียน

พ.ศ. 2525 ได้ขยายหลักสูตรเปิดทำการสอนระดับมัธยมปลายปีที่ 4 - 6 ด้านศาสนา เปิดดำเนินการสอนตั้งแต่ชั้นอิบตีดาอียะห์ ถึงชั้น มูตาวาซีเตาะห์ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ. 2525 โรงเรียนได้สร้างอาคารเรียนเพิ่มเติม (ชื่ออาคารคอดียะห์ บินตี คูวัยลิด) ขนาด 2 ชั้น จำนวน 8 ห้องเรียน

พ.ศ. 2529 ได้โอนกิจการโรงเรียนของนายหมาน มาราสา มาเป็นนายมะหะหมาด นาปาเลน เป็นเจ้าของจัดตั้งโรงเรียน

พ.ศ. 2533 ได้เปิดวิชารักษาดินแดน

พ.ศ. 2535 นางสุนีย์ นาปาเลน ผู้ช่วยครูใหญ่ได้ทรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้างเผือกชั้นที่ 3 ชื่อตริตาภรณ์ จากสมเด็จพระปรมินทร์รมหาภูมิพลอดุลยเดช พระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทย

พ.ศ. 2536 เริ่มสร้างอาคารเรียนที่ 6 (อาคารอุศมาน บิน อัฟฟาน) เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 3 ชั้น จำนวน 8 ห้องเรียนและชั้นล่างเป็นห้องประชุม

พ.ศ. 2537 ได้สร้างอาคารหอพักนักเรียนชายหมายเลข 7 (อาคารอิบนูอับบาส) จากเดิมนักเรียนต้องพักบ้านหลังคามุงจากเล็ก ๆ มาเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น จำนวน 50 ห้อง

พ.ศ. 2539 ได้สร้างตึกอำนวยการหมายเลข 8  ขนาด 2 ชั้น

พ.ศ. 2541 ได้เริ่มสร้างมัสยิดอาบูบักรหลังใหม่

พ.ศ. 2542 ได้ก่อสร้างอาคารหอพักนักเรียนสตรี หมายเลข 8 (อาคารมัรยัม บิน อับดุลอาซิซ) ขนาด 2 ชั้น ชั้นบนเป็นห้องสื่อการเรียนการสอนและห้องประชุม

พ.ศ. 2548 ได้ก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น จำนวน 12 ห้องเรียน ชื่ออาคารฟาฏีมะห์อัซซะรอฮ์

พ.ศ. 2550 ได้จดทะเบียนมูลนิธิโดยมีชื่อว่า โรงเรียนดารุลมาอาเรฟมูลนิธิและโรงเรียนก็อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของมูลนิธิ

พ.ศ. 2552 ได้ก่อสร้างบ้านพักครู จำนวน 2 หลัง แยกเป็นบ้านพักครูชาย 1 หลัง บ้านพักครูหญิง 1 หลัง

พ.ศ. 2554 ได้สร้างบ้านพักครูหลังที่ 3 และห้องน้ำรวมสำหรับนักเรียนหญิง จำนวน 1 หลัง จำนวนห้องเรียน 18 ห้อง

พ.ศ. 2555 ได้เปิดทำการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา

และในปี พ.ศ. 2556 โรงเรียนดารุลมาอาเรฟได้เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล