ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน ปี 2556

รวมนักเรียนระดับชั้นอนุบาลและระดับชั้นประถมศึกษา          41    คน

รวมนักเรียนระดับชั้นมัธยมึกษา                                              1076   คน

รวมนักเรียนสุทธิ                                                                       1117   คน

ข้อมูลนักเรียนระดับอนุบาลและประถม

สรุปจำนวนนักเรียนโรงเรียนดารุลมาอาเรฟมูลนิธิ        ประจำปีการศึกษา 2556

ระดับชั้นอนุบาล 1

ระดับชั้น

เพศ

รวม

อนุบาล

13

4

 

รวมชั้นอนุบาล

13

4

17

 

สรุปจำนวนนักเรียนโรงเรียนดารุลมาอาเรฟมูลนิธิ      ประจำปีการศึกษา 2556

ระดับชั้นประถมศึกษา

ระดับชั้น

เพศ

รวม

ป. 1

1

8

 

รวมชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

1

8

9

ป. 2

5

10

 

รวมชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

5

10

15

รวมชั้นประถมศึกษา

6

18

24

 

ข้อมูลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

สรุปจำนวนนักเรียนโรงเรียนดารุลมาอาเรฟมูลนิธิ   ประจำปีการศึกษา 2556

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -3

ระดับชั้น

เพศ

รวม

ม.1/1

ม.1/2

ม.1/3

ม.1/4

ม.1/5

ม.1/6

45

44

 

 

38

36

36

37

45

44

38

36

36

37

รวมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

89

147

236

ม. 2/1

ม. 2/2

ม. 2/3

ม. 2/4

ม. 2/5

36

34

 

 

37

32

32

36

34

37

32

32

รวมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

70

101

171

ม. 3/1

ม. 3/2

ม. 3/3

ม. 3/4

ม. 3/5

37

25

 

 

42

43

45

37

25

42

43

45

รวมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

62

130

192

รวม ม. ต้น ทั้งหมด

211

361

599

ข้อมูลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

สรุปจำนวนนักเรียนโรงเรียนดารุลมาอาเรฟมูลนิธิ      ประจำปีการศึกษา 2556

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6

ระดับชั้น

เพศ

รวม

ม.4/1

ม.4/2

ม.4/3

ม.4/4

ม.4/5

27

22

 

 

38

33

26

27

22

38

33

26

รวมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

49

97

146

ม. 5/1

ม. 5/2

ม. 5/3

ม. 5/4

ม. 5/5

34

27

 

 

44

44

37

34

27

44

44

37

รวมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

61

125

186

ม. 6/1

ม. 6/2

ม. 6/3

ม. 6/4

ม. 6/5

31

17

 

 

42

40

21

31

17

42

40

21

รวมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

48

103

151

รวม ม. ปลาย ทั้งหมด

155

322

477