คณะผู้บริหาร

นายอ๊ะหมาด นาปาเลน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายฉะฟีอี สลีมิน
ผู้จัดการ

นายเกษม บุญเลิศ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายอานัส คงเหล่า
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/0

นายสุลัยหมาย ดาแล่หมัน
ผช.ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางนพวรรณ แกสมาน
ผช.ผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณ

นางสุรีย์ มาลินี
ผช.ผู้อำนวยการฝ่ายบุคลากร