ภาพกิจกรรม
ห้องโสตทัศนศึกษา
ห้องโสตทัศนศึกษาของโรงเรียนดารุลมาอาเรฟมูลนิธิ เป็นสถานที่ที่เอื้อต่อการเรียนการสอนทั้งนักเรียนและครู เนื่องจากเป็นห้องที่ได้รับการปิดกั้นจากเสียงรบกวนและมีความเย็นสบาย  อีกทั้งมีการนำอุปกรณ์ที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้จากแหล่งที่มาอันหลากหลาย ไม่ใช่แค่จากหนังสือและครูผู้สอนคนเดียว ซึ่งตอนนี้ถือว่าเป็นที่นิยมกับอย่างมาก ตารางจองการเข้าใช้ห้องแน่นทุกวัน
โพสเมื่อ : 17 พ.ย. 2559,20:03   อ่าน 558 ครั้ง