ภาพกิจกรรม
กิจกรรมโรงเรียนปลอดบุหรี่
โรงเรียนดารุลมาอาเรฟมูลนิธิ ได้จัดกิจกรรมโรงเรียนปลอดบุหรี่ เพื่อให้นักเรียนได้รู้เท่าทันพิษภัยอันตรายที่เกิดจากการสูบบุหรี่และสามารถนำความรู้ไปเผยแพร่ต่อกับคนในครอบครัวและสังคมต่อไป 
โพสเมื่อ : 17 พ.ย. 2559,20:16   อ่าน 514 ครั้ง