ภาพกิจกรรม
โครงการศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนสภาราชินี ตรัง
ฝ่ายบุคลากรโรงเรียนดารุลมาอาเรฟมุลนิธิ ได้จัดโครงการศึกษาดูงานต่างสถานศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการปรับเปลี่ยนแผนกุลยุทธ์ในการจัดการเรียนการสอน รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนการทำงานในด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน การไปศึกษาดูงานครั้งทางคณะครูมีความพึงพอใจอย่างมากและจะได้นัำความรู้ใหม่ๆมาปรับใช้เพื่อยกระดับมาตรฐานโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศต่อไปในอนาคต
โพสเมื่อ : 16 ม.ค. 2560,08:31   อ่าน 561 ครั้ง