ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : ฮัจญี มููฮัมหมัดซีเกร บินอับดุลมานัน
ตำแหน่ง : ผู้ก่อตั้ง
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2493-2518
ชื่อ-นามสกุล : นายสะอาด ก๊ะด๊ะ
ตำแหน่ง : ผู้จัดการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2510-2518
ชื่อ-นามสกุล : นายมะหะหมาด นาปาเลน
ตำแหน่ง : ผู้รับใบอนุญาต
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2518-ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : ดร.อ๊ะหมาด นาปาเลน
ตำแหน่ง : ผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2550 - ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นายฉะฟีอี สลีมิน
ตำแหน่ง : ผู้จัดการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2550 - ปัจจุบัน