ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการก่อสร้างอาคารเรียนิวทยาศาสตร์อิสลาม (ISLAMIC SCIENCE-IMIS-)
โรงเรียนได้เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์อิสลาม (ISLAMIC SCIENCE) หรือที่เรียกกันว่า (IMIS) เมื่อปี 2557 เป็นหลักสูตรที่เตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนที่มีความสนใจที่จะศึกษาต่อ คณะแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ โรงเรียนจำเป็นต้องมีอาคารเรียนและห้องปฎิบัติการที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน จึงได้ดำเนินการก่ิสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ โดยใช้งบประมาณ 7,900,000 บาท ซึ่งจะต้องก่อสร้างให้แล้วเสร็จในปีการศึกษา 2560
โพสเมื่อ : 02 มิ.ย. 2559,00:00   อ่าน 842 ครั้ง