ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักเรียนใหม่

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2559

ชั้น บริบาล  จำนวน 20 คน
ชั้น อ. 1   จำนวน 30  คน                 
ชั้น ป.
1  จำนวน  30  คน
ชั้น ม.
1  จำนวน  200  คน   
ชั้น ม.
4  จำนวน  180*  คน
         

เอกสารประกอบการรับสมัคร
รูปถ่าย  ขนาด 1 นิ้ว            จำนวน  3 รูป
สำเนาสูติบัตร                     จำนวน 
1 ฉบับ
สำเนาระเบียนผลการเรียน   จำนวน
1 ฉบับ
สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดามารดา อย่างละ
1 ฉบับ

สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร บิดามารดา อย่างละ 1 ฉบับ

ค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนใหม่

ระดับอนุบาลและประถม

   ค่าประกันการศึกษา(จ่ายครั้งเดียว) 200 บาท
  
ค่าสาธารณูปโภค  ภาคเรียนละ
100 บาท
   ค่าหนังสือแบบเรียนวิชาศาสนา 200 บาท

   ค่าชุดนักเรียน

      อนุบาลชาย 300 บาท  หญิง   420 บาท (ฟรี 1 ชุด)

      ประถมชาย  360 บาท  หญิง   400 บาท (ฟรี 1 ชุด)

   ค่าชุดพละ (อนุบาล-ประถม)       400 บาท (ฟรี 1 ชุด)

   อุปกรณ์การเรียน   (ฟรี 1 ชุด)

เด็กกำพร้าและยากจน ฟรี ทุกรายการ

ระดับมัธยมศึกษา

   ค่าประกันการศึกษา (จ่ายครั้งเดียว)  300 บาท

   ค่าสาธารณูปโภค ภาคเรียนละ        300 บาท

   ค่าหอพัก

      ห้องน้ำรวม  ภาคเรียนละ  600 บาท

      ห้องน้ำในตัว ภาคเรียนละ 850 บาท 

   ค่าชุดนักเรียน แบบเรียน อุปกรณ์การเรียน ฟรีตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี
เด็กกำพร้าและยากจน ฟรี ทุกรายการ และในปีการศึกษา 2559 จะมีโครงการลดค่าอาหารกลางวัน 50% ในภาคเรียนที่ 1 หรือจนกว่าสภาวะเศรษฐกิจจะฟื้นตัว


โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 2559,00:00   อ่าน 1726 ครั้ง