แผนกอนุบาลและประถม

นายอภิสิทธิ์ เส็นติระ

นางปณิสรา เกปัน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวฟารีดาห์ วงศ์อารีรักษ์

นางสาวสุไรดา ใบมะหาด