คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายอ๊ะหมาด นาปาเลน
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้รับใบอนุญาต
เบอร์โทร : 086-9634192
ชื่อ-นามสกุล : นายฉะฟีอี สลีมิน
ตำแหน่ง : รองประธาน
ตัวแทนจาก : ผู้จัดการโรงเรียน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นาฮามีน๊ะ หมาดทิ้ง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายหมาดรอซี พลาอาด
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ปกครองนักเรียน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : ด.ต.มูฮัมหมัดสุกรี สูเด็น
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ปกครองนักเรียน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายซัลมาน บูเดียะ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ครู
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายเกษม บุญเลิศ
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ตัวแทนจาก : รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทร :